Project Manager "Electro Engineering"

Popis práce / Job description :

Čo má na starosti Projektový manažér elektro?

Ako projektový manažér v oblasti „elektro“ by ste boli zodpovedný za dohľad nad návrhom, inštaláciou a dodávkou elektrických systémov. Vaša denná rutinná by bola zameraná prevažne na zostavovanie časových plánov prípravy výroby, zodpovedali za zdroje a rozpočet, ako aj riadili zamestnancov. Všetko by malo viesť k tomu aby ste zabezpečili, že projekt bude dokončený včas a na vysokej technickej úrovni.

Budete zodpovedný za projektovú prípravu zariadení pre dodávky energie do priemyselných budov, elektrických riadiacich systémov, výrobných strojov a zariadení, celkovo elektrické riešenia pre stavebný sektor, poľnohospodársky sektor, výrobné linky a mestskú infraštruktúru. Pracovať na projektoch obnoviteľnej energie, ako sú solárne, veterné farmy alebo plynové elektrárne.

Ďalšie zodpovednosti a úlohy na danej pozícií:

• Správne navnímanie toho, čo klient chce dosiahnuť na svojom projekte,

• Definovanie technických požiadaviek a realizovateľnosti projektu,

• Načrtnutie časových plánov, nákladov a zdrojov potrebných na návrh a dodanie projektu elektrickej prevádzky,

• Dodržiavanie požiadaviek národnej siete a iných regulátorov a riadenie pripojení k sieti,

• Udržiavať kompletnú administráciu projektu, finančné záznamy, správy o pogrese a zostavujete dodaciu dokumentáciu,

• Uistiť sa, že práca dodržiava prísne zdravotné a bezpečnostné pokyny,

• Vypracovanie projektových plánov z tímom kolegov,

• Vedenie a koordinovanie multidisciplinárneho projektového tímu,

• Rokovania s ďalšími projektantmi, inžiniermi a dodávateľmi,

• Dohľad nad niekoľkými aspektmi projektu súčasne,

• Zabezpečiť, aby sa každá fáza projektu uskutočnila včas, v rámci rozpočtu a na vysokej úrovni

• Zdieľanie pravidelných správ manažmentu o pokroku s klientom a zainteresovanými stranami,

• Riešenie rožných problémov alebo oneskorení počas projektu.


Pracovné benefity / Work benefits :

• Možnosť byť súčasťou dynamickej a rastúcej organizácie,

• Spolupráca s kolegami s ďalších kancelárií v Európe,

• Motivačné platové ohodnotenie a ďalšie benefity,

• Iné finančné benefity a 13. plat,

• Možnosť rozvíjať sa v rámci spoločnosti.


Podmienky prijatia / Conditions of admission :

• Inžinierske vzdelanie v odbore elektro alebo príbuzné a relevantné pracovné skúsenosti ako projektový manažér v elektrotechnickom dizajne/inžinierstve minimálne 4 roky,

• Práca s MS Projects a inými podobnými projektovými SW programami pre elektro projektovanie,

• Presný, analytický a vďaka svojim organizačným schopnostiam si viete udržať prehľad pri realizácii projektu,

• Je veľmi dôležité, aby ste vedeli komunikovať v Angličtine slovom aj písmom.,

• Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti.Lokalita / Location : Trnavský kraj
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 2 800 - 3 000 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A926
Reagovať na ponuku / Respond to the offer