Project/Launch Výkonný Riaditeľ – “Strojárska Výroba“

Popis práce / Job description :

Našim klientom pre pozíciu Projektový/Launch Výkonný Riaditeľ”je nový hráč na poli top strojárenskej custom-made výroby na Slovensku. Prinášajú zaujímavý a inovatívny projekt a ak ťa táto oblasť zaujíma, tak máš jedinečnú šancu na jej začiatku, stať sa súčasťou úspešného príbehu a výrazne ho ovplyvniť.

- Spoločne s investorským tímom pripraviť a nastaviť krátkodobú a dlhodobú stratégiu projektu a jeho ciele po finančnej, výrobnej a procesnej stránke,

- Riadenie tímu na zabezpečenie výrobného rozvoja a pripravenosti závodu na spustenie vykonávaním kontrol, prideľovaním úloh, riadením zodpovednosti a prípravou personálnych a školiacich plánov súvisiacich so spustením,

- Zabezpečiť, vyhodnotiť a pretaviť do reailty všetky dostupné dáta, ktoré budete potrebovať na rozbeh tejto novej strojárenskej výroby,

- Zodpovednosť za launching a implementáciu výrobných zariadení na dosiahnutie ich plného využitia,

- Zameranie na efektívne monitorovanie jednotlivých výrobných procesov, postupov,

- Dennodenná komunikácia so strategickými a kľúčovými zákazníkmi a dohľad nad realizáciou jednotlivých projektov až po úspešné ukončenie a odovzdanie zákazníkovi,

- Identifikácia nových obchodných príležitosti a rozvoja spoločnosti,

- Nastavenie reportingu a sledovania KPI's v procese spustenia, optimalizácia produktivity a kvality požadovaných výstupov,

- Definovanie zdrojov tímu podpory výroby a rozvoja z hľadiska pracovného zaťaženia, kompetencií a jej profilov,

- Pravidelné reporty a analýzy pre Investora a jeho manažment.


Pracovné benefity / Work benefits :

- Možnosť osobnej sebarealizácie pri tvorbe a vzniku nového projektu výrobnej spoločnosti,

- Osobná zaangažovanosť pri návrhoch a riešeniach celkovej stratégií vývoja,

- Zázemie stabilnej firmy a silného investičného partnera,

- Dobré a motivačne finančné ohodnotenie a ďalšie bonusy.


Podmienky prijatia / Conditions of admission :

- Viac ročné pracovné skúsenosti v oblasti projektového riadenia v strojárskej výrobe,

- Vzdelanie ideálne v oblasti strojárstva, strojárskeho inžinierstva alebo príbuzného odboru,

- Výborne znalosti manažmentu a riadenia projektov a tímov,

- Dobré technické myslenie a analytické schopnosti potrebné pre riadenie projektov,

- Výborné prezentačné a komunikačné znalosti na úrovni riadiaceho manažmentu,

- Výborná komunikačná znalosť Anglického jazyka,

- Schopnosť riešiť a situácie a denne problémy samostatne a proaktívne.


Lokalita / Location : Banskobystrický kraj
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 4 500 - 5 500 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A923
Reagovať na ponuku / Respond to the offer