Komplexný účtovník

Popis práce / Job description :

Ak ste skúsený a hlavne Komplexný účtovník s vysokou mierou flexibility, so zmyslom pre presnosť a analytické myslenie, tak máme pre Vás zaujímavú príležitosť!


Vašou náplňou práce bude:


- Komplexné vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi a štandardmi,

- Evidencia, inventarizácia a odpisovanie majetku,

- Vedenie skladového hospodárstva,

- Úzka spolupráca s externou účtovnou firmou, 

- Účtovanie dodávateľských faktúr, bankových výpisov, odpisov a interných dokladov,

- Spracovávanie periodických účtovných uzávierok a daňových priznaní - DPH, daň z nehnuteľností,

- Vytváranie štatistických výkazov a správ pre NBS, poskytovať presné a včasné informácie,

- Aktívna komunikácia v anglickom jazyku so zahraničnými oddeleniami na tvorbe finančných analýz, rozpočtov a prognóz,

- Tvorba reportingu podľa medzinárodných štandardov pre finančného manažéra, 

- Zodpovednosť za prípravu podkladov pre audit,

- Aktívna spolupráca s audítormi, obchodnými partnermi a daňovými poradcami.

Pracovné benefity / Work benefits :

- 13. plat,

- 5 dní dovolenky naviac,

- Flexibilný pracovný čas,

- Možnosť kariérneho rozvoja a ďalšieho vzdelávania,

- Práca v medzinárodnej spoločnosti so stabilným zázemím,

- Príjemné pracovné prostredie.


Podmienky prijatia / Conditions of admission :

- Minimálne 5 rokov skúseností v účtovníctve v oblasti nehnuteľností a skladového hospodárstva,

- Vzdelanie v oblasti účtovníctva, financií alebo súvisiacej oblasti, 

- Nutnosť aktívneho ovládania anglického jazyka slovom i písmom,

- Silné analytické schopnosti a skúsenosti s tvorbou finančných analýz, 

- Znalosť práce s účtovným programom Pohoda,

- Dôkladné znalosti daňových a účtovných predpisov,

- Výborná znalosť práce s Microsoft Excelom a schopnosť analyzovať a interpretovať údaje, 

- Schopnosť pracovať v tíme, ale aj samostatne,

- Znalosť medzinárodných reportingových štandardov.

Lokalita / Location : Nitra
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 2 500 - 2 800 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A912
Reagovať na ponuku / Respond to the offer