Inžinier dodávateľskej kvality

Popis práce / Job description :

Hľadáme talentovaného Inžiniera dodávateľskej kvality, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečiť splnenie najvyšších štandardov kvality od dodávateľov. Ty, ako kľúčový člen tímu, budeš pracovať na projektoch, ktoré menia svet automobilového priemyslu!


Náplň práce:

• Plánovanie produktovej kvality využitím metódy APQP nakupovaných častí, 

• Zabezpečenie dodržiavania noriem a štandardov kvality v rámci dodávateľskej siete, 

• Hodnotenie dodávateľov a kontrola dodávateľskej dokumentácie a reportov na základe platných noriem, 

• Spolupráca pri audite a výbere dodávateľov, 

• Monitorovanie a hodnotenie kvality dodávaných vstupov do TIER 1, 

• Zodpovednosť za manažment eskalácie dodávateľov a vypracovanie správ o daných eskaláciách,

• Preventívne monitorovanie a hodnotenie existujúcich dodávateľov,

• Spolupráca s oddeleniami výroby, nákupu a inými relevantnými oddeleniami pri výbere vhodných dodávateľov.

Pracovné benefity / Work benefits :

• Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá je lídrom na trhu v oblasti automotive,

• Príjemné pracovné prostredie,

• Možnosť kariérneho rozvoja a ďalšieho vzdelávania,

• 13. plat,

• Ročné odmeny vyplácané na základe dosiahnutých cieľov,

• Príspevok na dopravu.

Podmienky prijatia / Conditions of admission :

• Minimálne 2-ročná skúsenosť manažmentu kvality v oblasti automotive, ideálne TIER 1,

• Aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom, 

• Znalosť nástrojov a metód, napr. APQP, FMEA, 8D,

• Schopnosť analyzovať dáta a identifikovať problémy, 

• Vynikajúce komunikačné schopnosti a strategické myslenie,

• Schopnosť práce v tíme a samostatne.

Lokalita / Location : Banská Bystrica region
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 2 000 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A899
Reagovať na ponuku / Respond to the offer