HR MANAGER - člen TOP manažmentu

Popis práce / Job description :

Pre nadnárodnú výrobnú spoločnosť pôsobiacu v segmente Automotive hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu HR Manager. Úspešný kandidát bude členom TOP manažmentu spoločnosti reportujúci priamo riaditeľovi závodu. Medzi základné pracovné povinnosti patria: 


- zabezpečovanie plnenia základných HR cieľov spoločnosti,

- riadenie HR teamu ( 5 ľudí ),

- pravidelný reporting HR dát vedeniu spoločnosti,

- plánovanie, tvorba a kontrola čerpania HR rozpočtu,

- aktívna participácia pri nábore špecialistov a členov manažmentu,

- zabezpečenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti,

- tvorba, plánovanie systému odmeňovania zamestnancov, 

- tvorba a kontrola dodržiavania interných smerníc ,

- monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych zmien v oblasti personálno – mzdovej agendy a návrh ich implementácie do interných noriem.

Pracovné benefity / Work benefits :

- atraktívne odmeňovanie

- zaujímavý ročný bonus

- poskytujeme automobil aj na súkromné účely

- pozícia priamo reportuje riaditeľovi závodu - má kompetencie a možnosť priamo ovplyvňovať dianie v spoločnosti

Podmienky prijatia / Conditions of admission :

- skúsenosti s HR Manager pozíciu v oblasti priemyslu / automotive ideálne min. 5 rokov

- silná orientácia na čísla a procesy

- silná osobnosť - schopná argumentovať a prinášať riešenia

- Anglický jazyk na úrovni min. B2


Lokalita / Location : Malacky
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : dohodou
Referenčné číslo / Reference number : A896
Reagovať na ponuku / Respond to the offer